Berechnung der Körperoberfläche

Calculator

Größe cm
Gewicht kg

BSA m2

Du Bois - Formel


Veranstalter: Echokurs Graz

Training and Education in Diagnostic Cardiology 

Kolesnik Ewald und Mitgesellschafter

Pappenheimgasse 19

A- 8010 Graz

Kontaktinformation

E-Mail: echokursgraz@gmail.com